Chlor T o przedłużonym działaniu op.3kg

133,48 zł

Skład:

1000 g preparatu zawiera substancję czynną: symklozen [inna nazwa: kwas trichloroizocyjanurowy], CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8 [zaw. 990 mg/g (zaw. aktywnego chloru 900mg/g)];

5810