Obniżacz pH op.3kg

50,01 zł

Zawiera powyżej 92% wodorosiarczanu(VI) sodu

5970