Klpisy spinające Plastica

Klipisy spinające Plastica

8,61 zł

Klipsy spinające Plastica są niezbedne do zamocowania foli solarycznej. Cena za szt.