Pompa do basenu TriStar 1,5 kW - pompy filtrujące wodę w basenie

Pompa TriStar 1,5 kW, 28 m3/h, 3 fazy

5 535,00 zł

TriStar® to najbardziej wydajna hydraulicznie pompa basenowa, która zapewnia doskonały przepływ i efektywność energetyczną. Szeroka gama pomp do basenu TriStar idealnie pasuje do różnych instalacji basenowych.

Pompa do basenu Hayward Tristar SP32203 z filtrem wstępnym

Pompa filtrująca do basenu Hayward Tristar SP32203 z filtrem wstępnym jest idealna do obsługi basenów domowych o pojemności do 130 000 litrów. Służy do filtrowania i cyrkulacji wody.

Pompy Tristar charakteryzują się wysoką wydajnością przy minimalnym zużyciu energii. Układ filtrujący zapewni estetyczny i higieniczny wygląd wody w basenie.

Wykonane z odpornego na korozję i chemikalia tworzywa termoplastycznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Wyposażony w filtr wstępny o dużej pojemności z przezroczystą zakrętką.

Ważne informacje na temat pompy obiegowej do basenu Hayward Tristar SP32203

Pompę należy zainstalować w odpowiedniej odległości od basenu, aby maksymalnie zmniejszyć odległość między punktem zasysania a pompą, aby uniknąć niepotrzebnych nadmiernych spadków ciśnienia w obwodzie hydraulicznym. Aktualny standard instalacji (minimum 3,5 metra). Produkt należy zainstalować i używać na wysokości mniejszej niż 2000 m.n.p.m.

Pompę do basenu, pompę obiegową należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Należy pamiętać, że silnik wymaga swobodnej cyrkulacji powietrza, aby umożliwić naturalną wentylację.

Należy regularnie sprawdzać, czy żadne przedmioty, liście lub inne zanieczyszczenia nie blokują układu chłodzenia silnika.

Pompa musi być zainstalowana tak, aby zapewnić, że zewnętrzny wyłącznik odłączający wbudowany w nieruchomą jednostkę jest widoczny i łatwo dostępny.


Wyłącznik musi znajdować się w pobliżu pompy do basenu, a pompa musi być na stałe zamontowana na betonowej podstawie za pomocą odpowiednich do betonu wkrętów 8 mm, wkręconych w wywiercone otwory implantacyjne.

Niezbędne środki bezpieczeństwa:

  • Podłączyć pompę do uziemienia: Nigdy nie uruchamiać pompy, jeśli nie jest ona podłączona do uziemienia.
  • Podłączyć pompę kablem typu H07RN-F 3G1mm² (D max 7,8mm).
  • Uwzględnić zabezpieczenie różnicowe 30 mA.
  • Uwzględnić zabezpieczenie przeciwzwarciowe (wartość znamionowa jest określana na podstawie wartości podanej na tabliczce znamionowej na silniku).
  • Uwzględnić urządzenie odłączające od zasilania, zachowując odległość otwarcia na stykach wszystkich biegunów, zapewniającą całkowite odcięcie zasilania w warunkach przepięcia kategorii III.
SP32203