Antyglon poj.5L

161,78 zł

Zawiera 30% amin czwartorzędowych.